Bergkvist AB
  • Sten och grus

Tips & Råd

Här ger vi dig goda tips & råd

Genom att klicka på menyikonen högst upp till vänster i filmrutan kan du välja vilken film du vill se från Hasselfors Gardens spellista på YouTube och ta del av Adrians tips för en fantastisk trädgård.

» Du kan även klicka här för att se alla filmer på YouTube av Hasselfors Garden.

Gödslingsråd

Hasselfors Gardens anläggningsjordar finns både i gödslade och ogödslade varianter. De ogödslade jordarna ska alltid grundgödslas i samband med plantering för att ge växterna bra förutsättningar för etablering. Om plantering sker på hösten görs grundgödslingen på våren för att undvika växtnäringsläckage.

Även de gödslade jordar behöver ett gödslingsprogram. De gödslade jordarna har en förhållandevis låg gödselgiva eftersom vi som jordleverantör inte vet vilka växter som ska planteras i jorden. Gödslingen ger ett litet förråd i jorden och kan fungera som en startgiva, förutsatt att växterna planteras omgående i jorden. Vi rekommenderar att gödsla även den gödslade jorden några veckor efter plantering, dock senast i juli.

För att säkerställa en god etablering är det viktigt att ett program för underhållsgödsling upprättas för de första 2-3 växtsäsongerna. För att behålla en god näringsstatus i marken rekommenderas minst en årlig vårgiva. Första gödslingen kan gärna göras tidigt på våren strax innan knoppsprickning.

Gödslingsrekommendationerna nedan ska ses som en hjälp och behöver ibland anpassas till de lokala förhållandena och växtmaterialet.

Grundgödsling, säsong 1

Rekommenderad grundgödsling för ogödslade jordar, per 100 kvm. Den lägre givan ges till långsamt växande perenner och perenner med liten bladmassa, den högre till snabbväxande, omfångsrika perenner samt buskar och träd.

Välj ett av alternativen:

Mineralgödsel
8-10 kg mineralgödsel NPK 11-5-18

Organisk gödsel
45-60 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3
15-25 kg organisk gödsel NPK 9-3-4

Långtidsverkande gödsel
10-15 kg Osmocote Pro 8-9 mån
Extra giva under planteringssäsongen av ogödslade och gödslade jordar, per 100 kvm. Vid tidig plantering eller efter en mycket regnrik försommar ges en utöver grundgödsling ytterligare en giva senast i juli.

Mineralgödsel
2-3 kg mineralgödsel NPK 11-5-18

Organisk gödsel
10-15 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3
5-10 kg organisk gödsel NPK 9-3-4

Underhållsgödsling

Underhållsgödsling år 2 och 3 samt vid behov varje år, per 100 kvm och år.

Välj ett av alternativen:

Mineralgödsel
3-4 kg mineralgödsel NPK 11-5-18

Organisk gödsel
15-20 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3
6-10 kg organisk gödsel NPK 9-3-4

Flytande växtnäring
2-3 promille lösning av Plant Superex NPK 19-4-20.
(2-3 kg per 1000 liter bevattningsvatten). Används främst till sommarblommor och till gatuträd där annan form av näringstillförsel är svår.

Vi är ett CE-godkänt företag

Vi är ett CE-godkänt företag


Hasselfors Garden
Jord
Grus
Sten

 

© Bergkvist AB 2020 | keyla design