Bergkvist AB
  • Sten och grus

Jord, gräs och mineraler

Här har vi samlat information om jord, gräs, mineraler, gödsling, täckbark med mera. Du hittar länkar till flera dokument under rubriken "Produktblad" längre ner på sidan. Skulle det vara så att du inte finner informationen du behöver eller vill ha hjälp att välja de rätta produkterna för ditt trädgårdsprojekt är du välkommen att ringa oss på tel 0226-503 33, vi hälper dig gärna.

Gräsytor

En gräsyta kan ha många olika syften och utseenden. Det kan vara en gräsmatta i en park, en sportyta som ska hålla för hårt slitage eller en blommande äng. Skötseln och uppbyggnaden av en gräsytas växtbädd skiljer sig åt beroende på vad gräsytan ska användas till.

Val av jord Hasselfors Gardens Gräsmattejord eller Gräsmattejord Bio är två jordar som passar bra i växtbäddar för gräsmattor med normalt slitage. Gräsmattejorden är en mullrik och stabil jord som är sållad och lätthanterlig. Detsamma gäller för Gräsmattejord Bio men med skillnaden att Gräsmattejord Bio har en extra kompostinblandning för att främja ett aktivt mikroliv.

Växtbäddens uppbyggnad börja med att luckra terrassbotten ned till 200 mm så att terrass och växtbädd får god kontakt med varandra. Forma terrassbotten i samma form som den planerade gräsytan så att växtjordslagret får samma tjocklek över hela ytan. Schakta därefter ut växtjorden i ett 300 mm tjockt lager och avjämna ytan noggrant.

För att ge gräset en bra start ska jorden grundgödslas (gäller inte gräsmattejord Bio). Gödsla växtbädden strax innan gräsmattan ska sås eller färdig gräsmatta läggas ut. Blanda ner gödsel ca 15 cm i jorden. För gödselrekommendationer se. GÖDSELRÅD eller ring 0226-50333

Om rabatter

Rabatter består ofta av många olika växter och jordvalet är till viss del beroende av om det är säsongsväxter eller fleråriga växter i rabatten, perenner och vedartade. Gödsling och dränering är ytterligare viktiga faktorer för en god etablering men även för växterna vinterhärdighet. Många perenner är känsliga för stående vinterfukt och kräver en god dränering.

Ogräsrensning är tidskrävande och dyrt. Alla Hasselfors Gardens jordar för rabatter är rotogräsfria och genom att anlägga rabattens växtbädd på rätt sätt kan mycket tid och pengar sparas. Inträngning av ogräs kan även komma från omkringliggande jordar. Om den omkringliggande jorden innehåller mycket rotogräs kan en växtduk placeras under och omkring växtbädden för att förhindra ogräsinträngning

Olika växter har olika krav på växtbäddens jordsammansättning och pH. Växter som rhododendron trivs bäst på sura jordar och rosor trivs bäst i en näringsrik och lerhaltig jord. Hasselfors Garden har därför tagit fram anläggningsjordar för rabatter som täcker olika växtgruppers specifika behov och ger en säker etablering.

Hasselfors Garden

 

© Bergkvist AB 2020 | keyla design