Bergkvist AB
  • Sten och grus

Grustäkt

Grus och sand hämtar vi från vår egen grustäkt i Fridhem utanför Avesta

Mursand 0/3
Leksand bakbar 0/3
Sand 0/8
Infiltrationssand 0/8
Gjutgrus 0/8
Makadam 4/8
Makadam 8/11 KKV7
Makadam 11/16 KKV 7
Kubriserat 1/8
Stenmjöl 0/4
Stenmjöl 0/8
Rundsingel 8/16
Rundsingel 16/32

Ring oss så berättar vi mer kring produkterna & användningsområde.

Vi är ett CE-godkänt företag

Vi är ett CE-godkänt företagFör mer info

All utlastning sker från bergtäkten i Myrsjö (riksväg 68).

Adress: Myrsjövägen
Mail: info@bergkvistab.se
Tel: 0226-503 33

Hasselfors Garden
Jord
Grus
Sten

 

© Bergkvist AB 2020 | keyla design